Prof. Dr. Necmiye Tijen YEŞİM (ERDEM) Prof. Dr. Necmiye Tijen YEŞİM

İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı İç Hst., Endokrinoloji ve Metabolizma Hst.Uzm.

BAKIRKÖY - İSTANBUL

Diyabet (Şeker Hastalığı) konusunda yaptığım ya da katkıda bulunduğum bilimsel eserler:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Tarihi Makalenin adı Yayında emeği geçenler Yayınlandığı dergi adı
2002 The effects of cholesterol levels on hemorheologic parameters in diabetic patients,  Ercan M. D. Konukoğlu, T. Erdem ve S. Önen Clin Hemorheol Microcirc
2005  Gastrinoma and Insulinoma in Patient With Multiple Endocrine Neoplasia: A Case Report, Erdem N.T., A. Bilici, Y. Ülger, Ö. Açbay, G. Doğusoy, M. Düren, L. Kabasakal ve A.S. Gündoğdu Endocrinologist

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

Tarihi Makalenin adı Yayında emeği geçenler Yayınlandığı dergi adı
2003 Diabette endotel fonksiyonları, Erdem T.,  Endokrinolojide Yönelişler
2003 Oral glukoz tolerans testi esnasnda serum leptin düzeyleri ile kan glukozu ve insülin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Taşan E., H. Bayar, T. Erdem ve H. Hatemi,  Diyabet Bilimi
2005 The effect of biphasic insulin aspact 30 o body weight and A1c levels in patients previously treated with oral antidiabetic drugs or biphasic human insulin 30, Sağlam Z., M. Yenigün, T. Saler, T. Yeşim, E. Ataoğlu, S. Ahbap, G. Çakmak, L.Ü. Temiz ve F. Şar,  Haseki Tıp Bülteni

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

Tarihi Makalenin adı Yayında emeği geçenler Sunum Yapılan Bilimsel Toplantı
2003 Non diabetik normotansif obezlerin mikroalbüminüri açısından incelenmesi, Erdem T., S. Uğurlu, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,  26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana
2003 Hiperandrojenemik kadınlarda insülin ve serbest testosteron arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Erdem T., S. Uğurlu, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,  26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana